II edycja Konferencji Edukacja Dualna ? EDUAL

II edycja Konferencji Edukacja Dualna ? EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0, współorganizowana przez Politechnikę Śląską, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Miasto Gliwice odbędzie się 5 marca 2018 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Udział w wydarzeniu potwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który objął konferencję patronatem. W tegorocznej edycji udział wezmą także rektorzy wszystkich polskich uczelni technicznych, którzy w tym czasie spotkają się w Gliwicach w ramach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
Podczas Konferencji Edukacja Dualna ? EDUAL prezentowane i dyskutowane będą przykłady edukacji dualnej oraz przykłady różnych działań związanych z taką edukacją w uczelniach polskich. Jedna z sesji poświęcona będzie dobrym praktykom, realizowanym przez naszych partnerów zagranicznych. U progu uchwalenia ustawy o Polskiej Platformie Przyszłości, chcielibyśmy, aby w trakcie konferencji poruszone zostały także tematy dotyczące centrów kompetencji Przemysłu 4.0 oraz kadr, kształconych na potrzeby tych centrów. Ważnym wydarzeniem będzie powołanie, pierwszego w Polsce, Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.
Konferencja ta, zorganizowana po raz pierwszy w Polsce w 2017r., cieszyła się ogromną popularnością. Udział w niej wzięli przedstawiciele krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego, instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, a także władze państwowe i samorządowe.

 

edual-zap_elektroniczne-1

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.