Absolwent Politechniki Śląskiej

Pracę w mediach zaczynał w studenckim radiowęźle. W latach 70-tych stał się jednym z najbardziej znanych dziennikarzy i producentów telewizyjnych.
Dziennikarz TVP w latach 1963-1982. Redaktor naczelny Redakcji Widowisk Publicystycznych i Form Dokumentalnych Studia-2 TVP w latach 1978-1982. Współtworzył takie programy telewizyjne jak: ?Turniej Miast? czy ?Studio 2?.
W 1983 r. założył z Janem Wejchertem holding ITI (International Trading and Investment). Firma otrzymała koncesję od władz PRL na sprowadzenie sprzętu elektronicznego z zagranicy i dystrybucję filmów na kasetach video w Polsce. W 1997 roku stanął na czele telewizji TVN, której kierownictwo w 2001 roku przekazał synowi Piotrowi.
Reżyser licznych filmów: Prawo Archimedesa (1977 r.), Scena zbiorowa ze świętym (1974r.), 28 minut jazzu i Papa (1973r.), Gra o wszystko (1970r.).
Wielokrotnie nagradzany na festiwalacg w Polsce i za granicą.