Absolwenci na świecie

Absolwenci Politechniki Śląskiej to doskonali fachowcy, innowacyjni naukowcy, osoby przedsiębiorcze, ambitne i niebojące się wyzwań. Pracują nie tylko w naszym regionie czy kraju, ale rozwijają swoje kariery również poza granicami Polski.

Jednym z zadań Programu Absolwenci jest gromadzenie informacji o tym, gdzie na świecie mieszkają i pracują osoby, które ukończyły Politechnikę Śląską.

Zachęcamy gorąco wszystkie osoby mieszkające za granicą do udziału w Programie.

Dołączona mapka wskazuje, bez ujawniania danych osobowych, miejsca zamieszkania absolwentów. Pozwala to zlokalizować osobom na obczyźnie absolwentów mieszkających w pobliżu. Ujawnienie danych osobowych może nastąpić tylko za pośrednictwem Biura Programu za zgodą obu zainteresowanych .