O programie

Program Absolwenci Politechniki Śląskiej jest skierowany do osób, które ukończyły studia I, II lub III stopnia na Politechnice Śląskiej, bądź są absolwentami studiów podyplomowych. Jego celem jest integracja Absolwentów z Uczelnią, przez co rozumiemy nawiązywanie, rozwijanie i utrzymywanie więzi z uczelnią.
Uczestnicy programu mają dostęp do informacji o Uczelni dotyczącej oferty edukacyjnej oraz wydarzeń i innych przedsięwzięć podejmowanych przez Uczelnię. W planach mamy rozwój oferty dla Absolwentów, dlatego zapraszamy do śledzenia aktualności oraz naszego profilu na Facebooku.
Dodatkową korzyścią i osią Programu jest Karta Absolwenta, która uprawnia korzystania ze zniżek i promocji przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie dla Uczestników Programu.
Zachęcamy do udziału w Programie Absolwenci Politechniki Śląskiej. Wystarczy wypełnić Formularz Rejestracyjny, by korzystać z jego możliwości.

Regulamin