O karcie

Karta Absolwenta jest ważnym elementem Programu Absolwenci Politechniki Śląskiej, wydawana jest absolwentom studiów licencjackich, magisterskich, magisterskich uzupełniających, doktoranckich oraz podyplomowych. Z kartą związany jest system zniżek i korzyści oferowanych przez partnerów Programu. Zapraszamy do zapoznania się pełną ofertą przywilejów na stronie domowej i Facebooku.
Karta wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony po zarejestrowaniu się w Programie.
Karta jest ważna po złożeniu przez posiadacza czytelnego podpisu (imię i nazwisko) na jej odwrocie. Szczegółowe zasady wydawania i użytkowania Kart Absolwenta Politechniki Śląskiej określone są w Regulaminie Programu Absolwenci Politechniki Śląskiej.