Posługiwanie się kartą

Jak otrzymać Kartę?

Karta Absolwenta jest wydawana Absolwentom studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie absolwenci.polsl.pl

Karta wydawana jest poprzez wysyłkę pocztą na adres wskazany w formularzu jako adres korespondencyjny. Czas realizacji wynosi do 15 roboczych.
Możliwy jest również osobisty odbiór karty w Biurze Programu Absolwenci Politechniki Śląskiej - ul. Konarskiego 20 w Gliwicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, Karta jest wydawana po uprzednim powiadomieniu mailowym o możliwości odbioru karty.

Zobacz aktualną ofertę Programu Absolwenci Politechniki Śląskiej.