Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. W latach 1997-2001 był Premierem RP oraz w latach 2009-2012 Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Był inicjatorem Wspólnoty Energetycznej, sprawozdawcą 7-go Programu Ramowego na rzecz Badań, Planu Strategicznego Technologii Energetycznych oraz Wewnętrznego Rynku Energii w UE.

Działalność polityczną rozpoczął w 1980 roku w ?Solidarności?. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemiu, a po 1989 roku wszedł w skład władz regionalnych i krajowych związku. Zanim związał się z polityką pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, gdzie w 1969 roku zdobył stopień doktora nauk technicznych. Równocześnie z pracą w Instytucie prowadził zajęcia na Politechnice Śląskiej, a później na Politechnice Opolskiej. Przez trzynaście lat w PAN kierował zespołem eksperckim ds. ochrony powietrza. W międzyczasie zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora nauk technicznych.

Doktor honoris causa wielu polskich i zagranicznych uczelni, w tym także Politechniki Śląskiej.